Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Tìm hiểu tư tưởng nhập thế qua một vài bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58362

Lạt Ma - Phật sống và "Kim - Bản - Bình. Xiết - Tiêm"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58363

Mối quan hệ giữa Phật giáo với văn học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58364

Trần Nhân Tông giữa cảnh đời hư thực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58365

Chuông đồng chùa Việt và văn chuông các thời (tiếp theo và hết )


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58366

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Đôi điều suy nghĩ về Phật giáo Trúc Lâm trong thời kỳ Thiền sư Huyền Quang lãnh đạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58342

Vài suy nghĩ về Phật giáo dân gian Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58343

Tư tưởng tam giáo đồng nguyên trong tác phẩm của Trạng Nguyên Tịnh Tuệ (Tiếp)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58344

Hồ Chủ tịch và hạnh từ bi của đạo Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58345

Đại hội lần thứ 9 ABCP tại Ulanbator - Mongolia (Mông Cổ) thành công tốt đẹp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58346

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Ý nghĩa của Bức tường Plank

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58463

Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong các thành tựu Thời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58464

Qua dấu tích trung tâm phật giáo Quỳnh Lâm thời Lý - Trần thử lý giải một vài nguyên nhân của hiện tượng hội nhập văn hóa trong lịch sử dân tộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58465

Cố đô Hoa Lư tỏa sáng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58466

Chiêm niện mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58467