Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Vãng cảnh Phra Chetuphon (Ngày xuân du lịch Bangkok - Thái Lan)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55209

Tiếp bước người xưa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55210

Một số nội dung cơ bản về Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam (tiếp theo)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55211

Vài nét về ảnh hưởng của văn hóa Ấn - Hoa đối với phật giáo Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55212

Có thế giới bên kia hay không?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55213

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Phật giáo Trung Quốc và sự ảnh hưởng đối với văn hóa truyền thống

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54797

Chùa Keo - Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54798

Miếu càn - một di tích đặc biệt ở Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54799

Các tuyển tập văn học Đôn Hoàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54800

Hội nghị phòng chống HIV/AIDS trong các chức sắc, tăng ni và huynh trưởng gia đình Phật tử tại Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54801

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Đối diện cái chết (kỳ cuối)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55249

Cuộc hành trình tâm linh của Steve Jobs - nhà công nghiệp vĩ đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55250

Thăm vườn Kỳ thọ viên Cấp Cô Độc - Ấn Độ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55251

Tây Phương cực lạc thế giới : y chính trang nghiêm (tiếp theo kỳ trước)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55252

Bàn về chữ Hiếu qua Kinh Vu Lan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55253

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Suy nghĩ về Tam tổ Huyền Quang với sự hưng suy của Phật giáo Trúc lâm đời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55169

Mối tương quan giữa Trị liệu Phân tâm của S. Freud với thiền quán Duy thức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55170

Vấn đề thể loại Luận thuyết triết lý trong văn học Phật giáo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55171

Minh vương Nguyễn Phúc Chu với việc phát triển Phật giáo đàng trong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55172

Thức ăn nuôi dưỡng thân tâm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55173

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Tìm hiểu tư tưởng nhập thế qua một vài bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58362

Lạt Ma - Phật sống và "Kim - Bản - Bình. Xiết - Tiêm"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58363

Mối quan hệ giữa Phật giáo với văn học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58364

Trần Nhân Tông giữa cảnh đời hư thực

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58365

Chuông đồng chùa Việt và văn chuông các thời (tiếp theo và hết )


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58366

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Đôi điều suy nghĩ về Phật giáo Trúc Lâm trong thời kỳ Thiền sư Huyền Quang lãnh đạo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58342

Vài suy nghĩ về Phật giáo dân gian Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58343

Tư tưởng tam giáo đồng nguyên trong tác phẩm của Trạng Nguyên Tịnh Tuệ (Tiếp)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58344

Hồ Chủ tịch và hạnh từ bi của đạo Phật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58345

Đại hội lần thứ 9 ABCP tại Ulanbator - Mongolia (Mông Cổ) thành công tốt đẹp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58346

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Ý nghĩa của Bức tường Plank

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58463

Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong các thành tựu Thời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58464

Qua dấu tích trung tâm phật giáo Quỳnh Lâm thời Lý - Trần thử lý giải một vài nguyên nhân của hiện tượng hội nhập văn hóa trong lịch sử dân tộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58465

Cố đô Hoa Lư tỏa sáng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58466

Chiêm niện mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời Trần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58467

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017